Side 1 af 1

Overdragelse til familie

Indlæg: 29/03/2022 01:34
af Janne
Hej
Min mor er kommet på plejehjem og kan detfor ikke længere bo i sin andelslejlighed, jeg har i de sidste 10 år haft adresse hos min mor. Ifølge vedtægter er der venteliste og derfor siger ledelsen jeg ikke kan bo i lejligheden og den skal sælges.
Inden jeg begiver mig ud i dette så vil jeg spørge kan dette have sin rigtighed ?
Jeg syntes at dette er en stor jungle af svar, og er der nogen der kan besvare mit spørgsmål ?

Re: Overdragelse til familie

Indlæg: 29/03/2022 12:12
af sfb
hej
Prøv at læse vedtægterne § 13 stk 2.
Jeg læse dit spørgsmål sådan at du har krav på at overtage andelen.
Hvis bestyreksen ikke vil godtage at du overtager andel skal de give dig et skriftlig svar inde for 3 uger, har du ikke modtaget et sådan svar er andelen overdraget til dig,
venligst
sfb.

Re: Overdragelse til familie

Indlæg: 29/03/2022 15:55
af Janne
Jeg har igen været oppe og snakke med dele af bestyrelsen, de siger fortsat at jeg Kun kan sælge min mors andel, jeg har bare svært ved at forstå jeg ikke kan blive boende,
Der er ikke noget 13 stk 2 der er kun paragraf 13 omkring opløsning ?

Re: Overdragelse til familie

Indlæg: 29/03/2022 16:36
af sfb
hej,
§ 13. Overdragelse
Stk.l.
Såfremt en andelshaver ønsker at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i § 13, stk. 2 til en anden, der bebor eller samtidig med over¬dragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrel¬sen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.
venligst
sfb

Re: Overdragelse til familie

Indlæg: 29/03/2022 16:55
af sfb
hej
§13
Stk.2.
Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:

A) Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen.
sfb.