Side 1 af 1

Nedsparingslån

Indlæg: 15/03/2012 16:10
af pemi
Jeg er faldet over nedenstående i et gen. forsamlingsreferat fra 2001. Jeg forstår ikke argumentationen for at optage lånet. Jeg kan godt forstå, at de daværende andelshavere ku' få gavn af, at udskyde dele af boligafgiften (til kommende generationer). Men det med ".. vanskeligt, at afsætte andelene til den bogførte værdi" . Jeg forstår ikke, hvad lånet skulle gavne i den forbindelse. Kan nogen hjælpe mig på gled ? På forhånd tak.
"Gen. forsamlingsreferat 2001.
Som følge af en gunstig inflationsudvikling budgetteres det oprindelige indekslån at være færdigbetalt hurtigere end antaget, nemlig pr. 01.07.2010. Det medfører, at værdien af andelsbeviserne i de kommende år stiger meget kraftigt. Sammenholdt med en forventet lettere stigning i boligafgiften i årene frem til indekslånets udløb, vil det kunne gøre det vanskeligt, at afsætte andelene til den bogførte værdi.
Bestyrelsen foreslår derfor en nedsættelse og fastfrysning af boligafgiften til det niveau som var gældende for regnskabsåret 2000, og frem til udløbet af indekslånet ved optagelse af et nedsparingslån på kr. 700.000 i Xbank.
Derved kan de nuværende andelshavere få gavn af en lavere boligafgift, og den kraftige stigning i andelskronens værdi reduceres i takt med, at der trækkes på nedsparingslånet."

Indlæg: 16/03/2012 01:00
af moccha
Lånet gør at gælden bliver større og så falder andelskronen.

Indlæg: 16/03/2012 02:03
af pemi
Ja, den er jeg med på. Men hvad er fidusen ved at optage et lån på 700.000 kr. for at få andelskronen til at falde ?

Indlæg: 16/03/2012 10:31
af molan
Stabilisering af husleje og salgspris. Huslejen holdes nede til gavn for alle og prisstigning holdes nede til ugunst for dem som vil fraflytte (sælge).

Indlæg: 16/03/2012 16:45
af Admin. Jens Arentoft
Det kan tilsyneladende ske unden skattemæssige konsekvenser:
http://www.ejendomsadministration.nu/sk ... afgift.htm