Side 1 af 1

Gebyr til bestyrelse/ administrator for adkomsterklæring

Indlæg: 4/03/2005 17:08
af Peter
I denne tråd
http://www.andelsbolig-debat.dk/andelsb ... =2628#2628
er der rejst nogle spørgsmål om adkomsterklæring, som jeg tillader mig at løfte op i et selvstændigt emne, da det jo egentlig ikke har så meget at gøre med rentesatser og valg af lån. Jeg håber, at det er i orden.

For god ordens skyld citerer jeg 2 forudgående indlæg:

Repo skrev:Dagens overraskelse:

Det ser ud til, at det ikke kun er staten som har glæde af de nye tinglysningsregler. Jeg har lige været ude for, at en administrator vil have 800 kroner for at underskrive en adkomsterklæring.

Hvad mener Jens om det???


Admin. Jens Arentoft skrev:Afgivelse af erklæringer indebærer et betydeligt ansvar og stor risiko for erstatningskrav.
Arbejdet omfatter langt mere end blot 2 krydser og en underskrift på erklæringen.

Andelshavere ønsker kopi af vedtægter, referat, regnskab og BBR til deres bank.
Ekspedition af fuldmagter til underskrift hos bestyrelsen.
Kontrol af erklæringens indhold, herunder navn og adresseangivelse.
Kontrol af eventuel 80%-lånegrænse i vedtægterne.
Eventuel kontrolberegning af overholdelse af 80%-lånegrænsen.
Gennemgang af foreningens medlemsarkiv for konstatering af eventuelle garantier, transporter og lignende. Kontakt til de pågældende pengeinstitutter for oplysning om dokumenterne stadig er gældende. Såfremt papirer i medlemsarkivet indikerer at transporter eller lignende kunne forefindes andre steder, rettes forespørgsel herom til bestyrelse og bank.
Erklæringen udfyldes, underskrives og returneres til långiver med original fuldmagt, gf. referat, vedtægternes tegningsregel og faktura. Transporter og alle andre økonomiske krav skal noteres på erklæringen.
Såfremt banken ikke returnerer den originale fuldmagt, rykkes for denne efter ca. 3 uger.

jeg mener derfor at de 800 kr. er okTil dette har jeg følgende kommentarer:

Admin. Jens Arentoft skrev:Afgivelse af erklæringer indebærer et betydeligt ansvar og stor risiko for erstatningskrav.

Det er utvivlsomt rigtigt, men nu hvor jeg netop har hørt min egen adminstrators pris på 1.500 kr. inkl. moms, kan irritationen og forundringen godt begynde at rejse sig hos en nærrig og kritisk forbruger som undertegnede :smile3: Men selvfølgelig skal folk have betaling for deres arbejde (og jeg kunne jo næsten ønske at bo i en forening, hvor de ville nøjes med 800 kr).

Admin. Jens Arentoft skrev:Andelshavere ønsker kopi af vedtægter, referat, regnskab og BBR til deres bank.

Hvis andelshaveren er et "rodehoved", er det selvfølgelig en fin service at yde, at administrator eller bestyrelse sende vedtægter, referat og regnskab til banken. Men i mit eget tilfælde kan jeg nu godt finde ud af at kopiere disse dokumenter og sende dem til banken.

Ingen af de 2 banker jeg har haft lån hos, har i øvrigt betinget sig, at vedtægter, referat og regnskab skulle sendes direkte fra bestyrelse eller administrator (de har vel vurderet risikoen for forfalskning som minimal).

Er det i øvrigt andelshaveren selv, banken eller foreningen (bestyrelse/administrator) der indhenter BBR-ejermeddelelsen i praksis?

Indlæg: 4/03/2005 17:47
af Admin. Jens Arentoft
Udgangspunktet er at andelshaveren skal medbringe vedtægter, regnskab og gf. referat til banken.

Enkelte andelshavere har ikke gemt disse papairer da de blev udleveret og ønsker derfor nye eksemplarer til brug ved låneoptagelse. Dette ekstraarbejde kan administrator passende indregne i gebyret for erklæringen.

Banken kan hente BBR-ejermeddelelsen på internettet eller købe en kopi hos kommunen. Hvis banken ønsker BBR-kopi tilsendt fra administrator må også indregnes dækning for dette i gebyret for erklæringen.

Indlæg: 14/03/2005 15:58
af Admin. Jens Arentoft
Artikel fra Politiken der omtaler gebyrer på op til 2.500 kr.
http://politiken.dk/visArtikel.iasp?PageID=369117

Indlæg: 14/03/2005 16:23
af Peter
Det er desværre ikke så sært, hvis en administrator tager et urimeligt højt gebyr. Når først administrator er valgt, er der jo ingen løbende konkurrence på de gebyrpålagte ydelser, de enkelte andelshavere skal betale. Konkurrence er jo normalt det, der holder priserne nede.

Den enkelte andelshaver kan - i sagens natur - ikke gå andre steder hen og få udfærdiget adkomsterklæringen, og dette kan en administrator udnytte til at forlange en urimelig høj pris for ydelsen.

Naturligvis har bestyrelsen/generalforsamlingen i sidste ende en mulighed for at skifte administrator, men det er ikke sikkert, at eventuelle urimelige gebyrer vil vægte særligt højt i den beslutning.

Og efter som en administrator netop kan risikere ikke at blive valgt, har han et større incitament til at sætte administrationshonoraret lavt, end til at sætte andre gebyrer lavt. I sidste ende er det jo blot gynger og karruseller. Jeg siger ikke, at en administrator altid vil foretage en sådan afvejning, men incitamentet er til stede.

Ovenstående er nogle helt generelle betragtninger ud fra basale økonomiske sammenhænge - og der er således ikke tale om konkrete anklager mod enkeltpersoner.

Indlæg: 18/08/2006 15:18
af 4ndelshaveren
Foreningens bestyrelse kan ifølge ABF selv udfylde adkomsterklæringen, se link nedenfor. Det nærmer sig grådighed at administrator tager 700-2500 kr at udfylde 1 stk formular, der tager max 10 minutter. De øvrige dokumenter har andelshaver selv sørget for og skal gøre det. Bestyrelsen kan passende tage 200 kr til foreningens festkasse.

http://www.ebst.dk/blanket_andelsboliger/0/8/0

igen attest

Indlæg: 28/08/2006 22:47
af conan
Hvad gør man egentlig når hverken administrator/bestyrelsen har haft denne erklæring liggende siden nov. 2005 uden at ville udfylde den?

kan ma kræver erstatning for ikke at kunne optage lånet?

Indlæg: 3/09/2006 12:23
af zuma
Det er et godt spørgsmål. men tabet skal i givet fald klart kunne bevises og i så fald er der en god sag.

Indlæg: 3/09/2006 15:51
af conan
Beviset er vel den "manglende mulighed" som man er frataget sin ret til belåning i sig selv?

Indlæg: 4/09/2006 11:48
af zuma
Jo, men det kan give lidt større arbejde at beregne tabet.

Indlæg: 4/09/2006 16:29
af conan
Kan du uddybe det ?