Side 1 af 1

Sagsgange ved pantsætning og belåning i andelsboliger

Indlæg: 26/03/2005 11:39
af Peter
"Finansrådet har i samarbejde med Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) og Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) udarbejdet vejledende sagsgange ved etablering af pant i andelsboliger ved henholdsvis køb og friværdibelåning."

"Sagsgangene angiver det typiske forløb ved pantsætning af en andelsbolig. Det er trin for trin beskrevet, hvilke handlinger der som udgangspunkt skal foretages, og ud for hver handling er angivet, hvem der er ansvarlig for udførelsen."


Om gebyr for adkomsterklæring anføres i øvrigt:

"Der findes ingen regler om maksimum for gebyrets størrelse, men hvis andelsboligforeningens bestyrelse selv administrerer foreningen, anbefaler ABF et gebyr i størrelsesordenen 200-500 kr. Hvis foreningen administreres af en professionel administrator (typisk en advokat), må der ligeledes påregnes et gebyr."


Se mere her:
http://www.finansraadet.dk/danish/menu/ ... rbrugere/Lån+mod+pant+i+andelsboliger/

Direkte links til sagsgangene:

Andelsboliglån mod friværdi
http://www.finansraadet.dk/NR/rdonlyres ... di2005.pdf

Andelsboliglån ved køb
http://www.finansraadet.dk/NR/rdonlyres ... eb2005.pdf