Andelsbolig-debat.dk

Forum indeks

Debatten kan læses uden tilmelding, men ønsker du selv at komme
med indlæg, skal du tilmelde dig som gratis bruger.

Love m.v. Andet

 
Andelsboligloven 16/12 2010


  Lejeloven lbk. 11/8 2010

  Midlt.lejelov lbk. 11/8 2010

  Normalvedtægt 2006 (PDF)

  Normalvedtægt 1988 (HTML)

  Bygningsreglementer
 

 
 

 150 gavlmalerier

    

Sikkerhedsstyrelsen

Dette site er for alle der ønsker debat om andelsboliger og
 de forhold der vedrører denne eftertragtede boligtype.

Du kan debattere nyheder og erfaringer samt læse gode råd fra andre
andelshavere og bestyrelsesmedlemmer i andelsboligforeninger.

 

Andelsboligforening / andelsbolig - definition

Andelsboligloven giver ikke nogen definition på, hvad en andelsboligforening
er, men vejledning  kan findes i den tidligere lov, hvor det var anført, at en andelsboligforening  har til formål at eje  og drive en ejendom på andelsbasis,
 således at foreningens medlemmer som andelshavere har  andel i foreningens
 formue, og den enkelte  andelshaver i forbindelse hermed har brugsret til en
 lejlighed / andelsbolig i ejendommen. Andelsboligloven gælder for ejendomme
til helårsbeboelse  med mere end 2 beboelseslejligheder.

Af det samlede antal private andelsboliger er omkring 3/4 etableret ved omdannelse
 af private  udlejningsejendomme og langt de fleste er etableret i perioden siden 1975.

Copyright 2003-2016 Andelsbolig-debat.dk
v/ Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D.
 

Andelsbolig-debat.dk Opdateret 10/01 2016 Andelsbolig-debat.dk

ejendomsadministration         Sitemap          ejendomsadministration

varmtvandsmålere